DR. BANKÓ ZOLTÁN

Bankó Zoltán 1973. május 31-én született Móron. A székesfehérvári Vasvári Pál gimnáziumban érettségizett, 1992-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, ahol 1997-ben cum laude minősítéssel szerzi meg diplomáját.
1997. májusától a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének egyetemi tanársegédje, 2001-től egyetemi adjunktusa. Tanársegédi kinevezésével egyidejuleg részt vesz a Kar Doktori Iskolájának levelező Ph.D. képzésében, Kiss György témavezetésével kezdi meg az atipikus munkajogviszonyok kutatását, 2008-ban végi meg értekezését.
Publikációi 1997-től a magyar és európai munkajog tárgykörében jelennek meg, több kommentár és tankönyv társszerzője. A Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék kollektívájában részt vesz Magyarország munkajogi jogharmonizációját előkészítő és a munkajogi kodifikációt megalapozó tanulmányok írásában.
Munkajogot és Társadalombiztosítási jogot oktat a nappali és a levelező jogászképzésben, a szakirányú továbbképzéseken, részt vesz a tárgyak más karokon történő oktatásában.
Oktatói pályája alatt több alkalommal nyílt lehetősége kutatásra külföldi egyetemeken. DAAD ösztöndíjasként a Trier-i egyetemen négy hónapot, TEMPUS ösztöndíjasként négy hónapot a Nottinghami egyetemen töltött, rövidebb tanulmányutakon vett részt a Warwicki-i és a Glasgow-i egyetemen.
Az Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi ügyintéző képzésének megalapításától fogva szervezője, 2007-től a tagozat vezetője. Részt vesz a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék által életre hívott Munkajogi Szakjogász és Munkajogi Szakokleveles Tanácsadó Képzések szervezésében.
Tagja a JURA szerkesztőbizottságának, a Kar Kiadói Bizottságának, a Kari Tanács választott tagja.
Angol nyelvből középfokú „C” típusú, német jogi szaknyelvből középfokú „B” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

HÍREK

Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet 2008