DR. BERKE GYULA

1. Elérhetőség
Munkahelyi telefonszám: 06/72/501-599/3356
Fax: +36-72-215-148
E-mail: berke@ajk.pte.hu

2. Iskolák
Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg (1977 - 1981)
Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1983 - 1988)
Oklevél (állam- és jogtudományi doktor) (1988)

3. Nyelvismeret
német nyelv (középfokú állami nyelvvizsga)
angol nyelv (alapfokú nyelvismeret)

4. Munkahelyek
Janus Pannonius Tudományegyetem (későbbi Pécsi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék, (1988 – jelenleg)
egyetemi docens (2006-tól)
dékán (2007- től)

5. Oktatási tevékenység
Előadások és gyakorlatok (kötelező és választható tantárgyak) munkajog, európai munkajog és társadalombiztosítási jog tárgyakban

6. Külföldi tanulmányok
Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Zivilrecht, Arbeits- und Sozialrecht (1989 - 1990)
Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Zivilrecht, Arbeits- und Sozialrecht (1991 - 1992)
(a Deutscher Akademischer Austauschdienst ösztöndíjasaként)

7. Külföldi tanulmányutak és konferenciák
Bayreuth, Dresden, Graz, Paris, Trier, Luxembourg, Klingenthal

8. Kutatási területek
munkajog (jelenleg: a munkajogi jogutódlás és kollektív szerződések)
európai munkajog (a magyar jogharmonizáció kérdései)

9. Publikációs tevékenység
mintegy negyven publikáció (tankönyv, kézikönyv, tanulmányok) a társadalombiztosítási jog, munkajog és európai munkajog tárgyköreiben

11. Tudományos fokozat
PhD fokozat
Védés időpontja: 2004. november 29.
Védés eredménye: summa cum laude


Pécs, 2009. június 11.

HÍREK

Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet 2008